en | nl

Circulair

Blijvend verbonden

De OVVICE panden hebben per definitie "nieuw leven": ten tijde van de aankoop hadden ze hun oorspronkelijke functie verloren, stonden dus leeg en bevonden zich derhalve aan het einde van hun eerste levenscyclus. Middels een grondige herontwikkeling worden deze panden weer in onze nieuwe tijd geplaatst. Talrijke functies worden toegevoegd en "delen" wordt de norm. Delen van niet alleen de diverse nieuwe ruimten maar ook van koffie, lunch en bovenal energie.

Naast deze eerste "groene" basis-gedachte is het zo dat OVVICE ook in technische zin verduurzaamt. Installaties voor licht en klimaat worden bij de tijd gebracht. Deels gebeurt dat direct al bij de herontwikkeling, deels op latere momenten in de tijd omdat de (deel)installatie technisch en/of economisch nog niet aan het einde van de levensloop is.

Een derde dimensie waarbinnen de duurzaamheids-gedachte terug komt wordt gevormd door de aard van een deel van de nieuwe functies. Denk hierbij aan zaken als douches, fietsenstallingen, eenvoudige verplaatsbare indelingen, buitenplaatsen en doordachte lay-outs die beweging stimuleren.

Stuk voor stuk ondersteunend bij een blijvend actieve en flexibele houding van zowel mens als organisatie.

It’s not about ideas. It’s about making room to let idea’s happen.

Scott Belsky