en | nl

Survival of the fittest in kantorenmarkt

Survival of the fittest in kantorenmarkt

04 November 2016

maandag, mei 11th, 2015

 

De keuze voor een kantoor is afhankelijk van locatie, voorzieningen en een duidelijk concept. Gaat het om locatie, dan kiezen veel bedrijven voor de Randstad. Duidelijk is dat er regionaal en zelfs lokaal grote verschillen zijn. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars dat vandaag verschijnt.

 

AanbodUit de cijfers blijkt dat het aanbod van 7,2 miljoen mde vraag meerdere malen overstijgt. Daarmee lijkt de ´survival of the fittest´ begonnen: er is te veel voorraad en te weinig kantoorbehoefte. Op de kantorenmarkt is tot dusver sprake geweest van natuurlijke selectie. Wanneer een huurder vertrekt, blijft het pand leeg achter. Ondanks een dalende kantoorbehoefte is het aanbod niet gestegen. Dit is te wijten aan diverse onttrekkingen door onder andere transformaties. Inmiddels wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzame kantoren en de kantoorgebruiker. Traditionele langjarige huurcontracten zijn niet meer van deze tijd. In de markt is een duidelijke opkomst van flexibele kantoorconcepten te zien. Door de kantoorgebruiker voorop te stellen en in te spelen op de werkomgevingsbehoefte van werknemers, zijn kantooreigenaren in staat zich te onderscheiden.

 

OpnameBedrijven vestigen zich bij elkaar om te profiteren van elkaars kennis en kunde. Deze samenhang geeft meerwaarde aan het gebied, wat het voor andere bedrijven vaak weer aantrekkelijk maakt.

 

In de eerste drie maanden van 2015 is 269.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Opvallend is dat in het eerste kwartaal verhoudingsgewijs minder kantoorruimte is opgenomen in de vier grote steden dan afgelopen jaar. Nog altijd bestaat de vraag uit vervanging van de huidige locatie, waarbij nagenoeg geen sprake is van effectieve opname. Verhuurders proberen bestaande gebruikers met aantrekkelijke voorwaarden aan zich te binden. Daarnaast zou het belang van de kantoorgebruiker duidelijk vooropgesteld moeten worden. Daarbij moet veel aandacht zijn voor de behoefte van werknemers.

 

VerwachtingNog altijd is de vraag naar kleinschalige kantoorruimte groot. Door flexibele kantoorconcepten blijft een deel van de vraag naar kleinschalige kantoorruimte buiten beschouwing in de opnamecijfers. Het succes van deze concepten geeft echter wel aan hoe groot deze doelgroep is.

 

De verwachting voor komend jaar is dat diverse kantoren worden getransformeerd en een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast zullen verschillende bedrijven hun huidige locatie vervangen voor een kwalitatief hoogwaardigere ruimte. Hierdoor stijgt het aanbod naar verwachting niet of nauwelijks, maar overstijgt het de vraag nog altijd ruimschoots. Er zullen nog enkele flexibele kantoorconcepten ontstaan. Eigenaren zullen steeds vaker kiezen voor een duidelijke doelgroep. De verschillende doelgroepen worden hierdoor beter bediend en de kwaliteit van het aanbod verbetert.

 

(Bron: Dynamis)